SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Prvá písomná zmienka o obci Inovce, vtedajší názov Inoc, pochádza z roku 1555. Patrila panstvu Drugethovcov, majiteľom Zemplinskej župy so sídlom v Humennom (Juraj III. Drugeth (1583-1620) bol manželom Kataríny Nádasdyovej, dcéry Alžbety Báthoryovej). V 18. storočí patrili Ibrányiovcom, v 19. storočí Izépiovcom. V roku 1700 napadla obec cholera a tak v roku 1715 mala obec už iba 14 obývaných poddanských domácností. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 27 domov a 163 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 34 domov a 251 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 311ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. V rokoch 1939-44 bola obec pripojená k Maďarsku.


V obci sa nachádza drevený kostolík svätého Michala Archanjela z roku 1836, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Vlastníkom je Gréckokatolícka cirkev, farnosť Podhoroď.
Od roku 1987 je v obci škola v prírode ktorá vlastní chatu a pri nej dva lyžiarske vleky.
7. augusta 1994 bola posviacka základného kameňa za účasti preosvieteného vladyku Jána
a 2. augusta 1996 bola vysvetená novovybudovaná pravoslávna cerkev, ktorá je zasvätená sv. prorokovi Eliašovi.
Od roku 1998 je v obci sídlo pravoslávnej farnosti s filiálkou Beňatina.


Kľúčové udalosti v obci:

V roku 1914 prvá murovaná škola, ktorá v dnešnej dobe slúži ako obecný úrad a kultúrny dom.
V tejto škole bol prvý učiteľ Danko ktorý sa sa dlho nezdržal po ňom prišiel Monič, ktorý pôsobil na škole 19 rokov.
25.10.1953 bol zmontovyný obchod DSD, ktorý prebral Ján Kapitula, predtým obchody boli len v domácnostiach, najprv mal Morko, Jozef Stanko, Vasiľ Hrivňak, Ján Kapitula.Od decembra 1957 do decembra 1960 sa budovala cesta z Beňatiny do Inovca, bola urobená po základnú školu.
Dňa 28.10.1958 bola otvorená nová škola, riaditeľ Michal Liška a neskôr aj Ján Ždiňak, budova teraz slúži ako škola v prírode, ktorá bola od 15. júla 1987 uvedená do prevádzky a v roku 2004 zmodernizovaná, prvý riaditeľ Ing. Jozef Hrinkanič.
Od 22.10.1959 obec napojená na elektrickú sieť, (v tom čase ešte nemali elektrinu obce Beňatina, Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá, občania svojpomocne pomáhali elektrikárom stavať elektrické vedenie ,aby mali elektrinu v domácnosti).
Od 09.01.1961 bola zahájená autobusová doprava do obce.
V roku 1961 si Mikuláš Stanko zakúpil prvý televízor v obci.
Akcia " Ulič - Ubľa" v rokoch 1965 - 1970 finančne pomohla pri výstavbe nových rodinných domoch (štvorcov, ak by nebolo tejto akcie možno dnes by obec ani nebola a už dávno zanikla a to je aktuálne aj teraz ak obec nebude podporená tak bude predurčená na zánik, nakoľko obec všetku tu ťarchu ktorú nesie na svojich pleciach neunesie).
V marci 1971 odovzdaná do užívania nová budova predajne a pohostinstva.
V roku 1974 vybudovaná požiarna zbrojnica, pri ktorej je aj miestna knižnica.
V roku 1974 penetračný náter cesty Beňatina Inovce.
22.09.1975 bola otvorená prevádzka materskej školy, ktorú začalo navštevovať 29 detí.
V októbri 1976 penetračne upravené aj miestne komunikácie.
V roku 1992 dláždenie priekop v obci.
V roku 1995 vzniklo Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov HOLICA v Inovciach.
02.08.1996 posviacka chrámu sv. proroka Eliaša.