SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Zámena pozemkov Odb.: Obec Inovce
Dod.: Marián Kaťuch
0 €
2024/343 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Inovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2 000 €
2024/302 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Inovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
17 000 €
1/2023 Prevod podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Inovce
Dod.: Melánia Chrapovičová
42.84 €
Dodatok č. 1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Inovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
5509000587 Poistenie nehnuteľného majetku - dopravná infraštruktúra v obciverejné priestranstvo Odb.: Obec Inovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
147.26 €
5509000585 Poistenie nehnuteľného majetku - verejné priestranstvo Odb.: Obec Inovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
77.08 €
23/42/010/67 Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Inovce
0 €
77/014/23 Municipálny úver - Eurofondy Odb.: Obec Inovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
52 500 €
IROP-CLLD-R026-512-006-014 INOVCE - výstavba časti dopravnej infraštruktúry obce Odb.: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dod.: Obec Inovce
49 875 €
Generované portálom Uradne.sk