SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Dnes obec má 205 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt a z roka na rok je to stále menej a to z dôvodu, že v obci je ťažký život, nakoľko je tu veľká nezamestnanosť a mala možnosť sa zamestnať. Tradičné poľnohospodárstvo, drevorubačstvo a ovocinárstvo už obyvateľov obce neuživí .

Obec ma zámer v obci riešiť cestovný ruch a to v naväznosti, už na školu v prírode ktorá má ubytovacie kapacity ako aj lyžiarske vleky a chatu. Je potrebné vybudovať ďalší lyžiarsky vlek, pristúpovú cestu, parkovisko, ihriska a rozšíriť ubytovanie a zabezpečiť aj ďalšie služby. Ale na to potrebujeme vybudovať infraštruktúru, čo je v našich podmienkach problém nakoľko nie sú finančné prostriedky . Máme spracovaný projekt aj stavebné povolenie na vodovod už od roku 2000, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa stavba nerealizuje. Taktiež máme spracovanú štúdiu na kanalizáciu a s plynofikáciou sme započali už od roku 1993. Druha štúdia bola spracovaná v roku 1999 ale efektívnosť nevychádzala a teraz už plynofikácia nepripáda do úvahy. Je potrebné riešiť cestu tretej triedy z Podhoroďa do Inovca, je prísľub, že sa to bude realizovať, ale doposiaľ nie sú finančné prostriedky. V obci je potrebné taktiež opraviť miestne komunikácie, ale najprv by bolo potrebné realizovať vodu a kanalizáciu. Dali sme žiadosť na projekt regulácie potoka, na ktorý máme spracovaný projekt a vybavené stavebné povolenie. Pracujeme na územnom pláne obce a chceme riešiť aj areál zdravia, ktorý by sa využíval celý rok. Výstavbu domu smútku, ale nemáme ešte ani len projekt a pozemok a to z dôvodu finančného. Ale ak v obci nebude vybudovaná infraštruktúra tak z našich plánov a zámerov nebude nič. Obec rieši aj tuhý domový odpad a zapája sa do separácie a triedenia odpadu a začína sa realizovať aj kompostovanie.

Obec v roku 2006 mala 450 výročie od prvej písomnej zmienky a dala zhotoviť erb obce a 15 a 16. októbra 2005 bola posviacka erbu spojená s menšou oslavou výročia.