SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack

ODVOZ ODPADU

 • Sklo
  15. JÚL 2024
  Pondelok
 • Komunál
  22. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  09. AUG 2024
  Piatok
 • Zber olejov
  12. AUG 2024
  Pondelok
INOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Inovce

Prvá písomná zmienka o obci Inovce, vtedajší názov Inoc, pochádza z roku 1555. Patrila panstvu Drugethovcov, majiteľom Zemplinskej župy so sídlom v Humennom (Juraj III. Drugeth (1583-1620) bol manželom Kataríny Nádasdyovej, dcéry Alžbety Báthoryovej). V 18. storočí patrili Ibrányiovcom, v 19. storočí Izépiovcom. V roku 1700 napadla obec cholera a tak v roku 1715 mala obec už iba 14 obývaných poddanských domácností. Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 27 domov a 163 obyvateľov, v roku 1828 v nej bolo 34 domov a 251 obyvateľov. V roku 1910 žilo v obci 311ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. V rokoch 1939-44 bola obec pripojená k Maďarsku.