SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Inovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
1 ZZ Dodatok Odb.: Obec Inovce
Dod.: Marián Kaťuch
0 €
1/2024 Zámena pozemkov Odb.: Obec Inovce
Dod.: Marián Kaťuch
0 €
2024/343 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Inovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
2 000 €
2024/302 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Inovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
17 000 €
1/2023 Prevod podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Inovce
Dod.: Melánia Chrapovičová
42.84 €
Dodatok č. 1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Inovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
5509000587 Poistenie nehnuteľného majetku - dopravná infraštruktúra v obciverejné priestranstvo Odb.: Obec Inovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
147.26 €
5509000585 Poistenie nehnuteľného majetku - verejné priestranstvo Odb.: Obec Inovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
77.08 €
23/42/010/67 Zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Inovce
0 €
77/014/23 Municipálny úver - Eurofondy Odb.: Obec Inovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
52 500 €
IROP-CLLD-R026-512-006-014 INOVCE - výstavba časti dopravnej infraštruktúry obce Odb.: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Dod.: Obec Inovce
49 875 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Zmena bankového spojenia Odb.: Obec Inovce
Dod.: NAJ - STAV s.r.o.
0 €
Dodatok č.1 Významnejšia zmena projektu Odb.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dod.: Obec Inovce
0 €
23/42/054/1818 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Inovce
102.66 €
77/006/23 Poskytnutie financovania vo forme povoleného debetného zostatku Odb.: Obec Inovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
26 556 €
71/04/2023/MI Nájom časti pozemku Odb.: Obec Inovce
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0 €
1 Výstavba časti dopravnej infraštruktúry obce Odb.: Obec Inovce
Dod.: TRANS - DACH s.r.o.
52 500 €
309070AYN5 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Dod.: Obec Inovce
14 972.09 €
Dodatok 1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy, cenové podmienky Odb.: Obec Inovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk