SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

COVID-19/ Korona vírus

 09.03.2020

Prosíme Vás, aby ste zdieľali túto správu s riadiacimi pracovníkmi Vašej spoločnosti a s kolegami z ľudských zdrojov. Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením COVID 19.

Prejavy ochorenia

·         COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou

·         Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

·         Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

·         Pripomínajte svojim zamestnancom, aby dôsledne dodržiavali osobnú hygienu:

- pravidelne si umývali ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 sekúnd alebo dezinfekčným gelom

zakrývali si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní

nekýchali do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky

- použitú vreckovku ihneď vyhodili do uzavretej odpadovej nádoby

·         Zabezpečte častejšie čistenie a následnú kontrolu čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných pracovných prostriedkov (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod.).

·         Zvážte udelenie možnosti práce z domu (tzv. home office), pokiaľ Vám to činnosť Vašej spoločnosti umožňuje, pre tých zamestnancov, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Rovnako aj pre tých zamestnancov, ktorí sa v posledných týždňoch zdržiavali pracovne alebo služobne v krajinách s výskytom COVID 19.

·         Kým sa neujasní epidemiologická situácia, obmedzte služobné cesty zamestnancov do krajín s výskytom COVID 19. Na porady a komunikáciu využívajte predovšetkým telekonferenčné prenosy. Rizikovými krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

·         Upozornite svojich zamestnancov, aby v situáciách, keď im to ich práca umožňuje, pri stretnutiach s klientmi, partnermi či kolegami zakaždým dodržiavali osobný odstup (najmenej 1 meter), a zbytočne nepodávali ruku ako pozdrav.