SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Osvedčovanie podpisov na listinách, osvedčovanie listín, osvedčovanie podpisov na žiadosti o výpis a odpis registra trestov

 27.05.2020

Osvedčovanie podpisov
Telefonický kontakt: +421 056 6582 514  e-mail: inovce@inovce.sk

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
- listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:  

2,00 € za každý podpis                                     
2,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené  s viazaním voľných listov
2,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti 

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:

- neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom   jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
- osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Podhorodi sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava: § 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, cestovný pas,
- listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Poplatok:

2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu
3,00 € za jednu stranu originálu českého textu
Lehota na vybavenie:  na počkanie

Upozornenie:

- neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
- neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Zákonná úprava: § 4 ods. 1 a 4 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.